Đất nền Hà Nội đã đạt đỉnh?

20110406173245 datnen6 4 2
(VEF.VN) – Phân khúc chung cư bắt đầu chuyển động tăng nhanh – liệu
đó có phải là dấu hiệu đỉnh của phân khúc đất nền? Và nếu đất nền đã đạt
đỉnh thì sóng đất sẽ đi ngang hay
sẽ chỉ tồn tại một thời gian ngắn?

Đất nền Hà Nội đã đạt đỉnh?

(VEF.VN) – Phân khúc chung cư bắt đầu chuyển động tăng nhanh – liệu đó có phải là dấu hiệu đỉnh của phân khúc đất nền? Và nếu đất nền đã đạt đỉnh thì sóng đất sẽ đi ngang ở vùng đỉnh một khoảng thời gian dài hay sẽ chỉ tồn tại trong một thời gian ngắn rồi đi xuống?